JA21

Lees hier of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van JA21.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

Over dit onderwerp heeft JA21 geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

 • Gratis kinderopvang.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

Over dit onderwerp heeft JA21 geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

 • JA21 streeft ernaar om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, te beginnen met financiële compensatie. Verpleegkundigen, verzorgenden en thuiszorgmedewerkers zijn jarenlang ondergewaardeerd en verdienen meer dan alleen applaus. JA21 wil de salarissen en vergoedingen in de zorg, vooral in de lagere schalen, ten minste met de inflatie laten meestijgen. 
 • Wij gaan docenten, van primair tot hoger onderwijs, nu eens daadwerkelijk een stuk meer betalen. Zo wordt het vak écht aantrekkelijker en krijgen we meer docenten voor de klas. 
 • JA21 pleit verder voor een doelmatiger inzet van zorgprofessionals. Naast het salaris is de buitenproportionele regel- en rapportagedruk een reden voor zorgprofessionals om te stoppen. De overheid roept al jaren de regeldruk te willen verminderen, maar de praktijk is dat het aantal nieuwe regels het aantal verdwijnende regels overtreft. 
 • Wij gaan docenten, van primair tot hoger onderwijs, nu eens daadwerkelijk een stuk meer betalen. Zo wordt het vak écht aantrekkelijker en krijgen we meer docenten voor de klas. 
 • JA21 wil af van de inkomensafhankelijkheid van toeslagen; deze functioneren als een soort verborgen belastingen.
 • Ons plan zal leiden tot een aanzienlijke verlaging van de marginale druk, die door alle inkomensafhankelijke toeslagen vaak tegen de 90% aanloopt.
 • De volgende (vaak) inkomensafhankelijke regelingen worden afgeschaft:
  • Algemene heffingskorting
  • Huurtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
  • Bestaande kinderbijslag
  • Kindgebonden budget
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • Zorgtoeslag
  • Toeslagenwet
  • Arbeidskorting.
 • Meer werken aantrekkelijker maken voor niet-werkende partners, senioren en parttimers.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

 • Dat vrouwen weer veilig over straat kunnen: harde aanpak van femicide, inzet lokagentes tegen straatintimidatie.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

Over dit onderwerp heeft JA21 geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

Over dit onderwerp heeft JA21 geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van JA21.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid

Rol overheid