Delen

Stem Gendergelijkheid

De Nederlandse overheid werkt momenteel enorm hard om het coronavirus onder controle te krijgen. Dit verdient nu ook alle aandacht. Om op de lange termijn gendergelijkheid te realiseren, hebben we een route uitgestippeld via 6 punten. We roepen politieke partijen op om deze in hun verkiezingsprogramma’s voor 2021 op te nemen. Juist nu moeten we de tijd nemen om samenleving van de toekomst nader onder de loep te nemen.

Want vrouwen en mannen hebben in Nederland niet dezelfde kansen. Geen punt? Wij vinden van wel. De politiek kan en moet dit veranderen. Daarom maken wij er een punt van! Doe jij mee? #MaakErEenPuntVan en onderteken de petitie!

Het puntenplan

Wet- en regelgeving kan grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Op dit moment zijn politieke partijen in Nederland druk bezig met het vaststellen van hun plannen voor na de verkiezingen van 2021. Daarom gaan we ons in dit jubileumjaar richten op de politiek.

Loonkloof

Vrouwen in Nederland verdienen nog steeds 14 procent minder per uur dan mannen. Dat komt neer op €300.000,- in een werkend leven. Deze loonkloof neemt ieder jaar iets af, maar als we in het huidige tempo doorgaan is deze pas in 2050 gedicht. Dat is onacceptabel.

Werk-zorg combinatie

In Nederland besteden vrouwen nog altijd veel meer tijd aan zorgtaken vergeleken met mannen. Ondanks dat meer dan de helft van de stellen zorgtaken graag gelijk zou verdelen, doet slechts 1 op de 10 dit.

Gezondheidszorg

Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Consequentie: we weten minder van het vrouwenlichaam en vrouwspecifieke aandoeningen.

Onderwijs & Beeldvorming

Van jongs af aan worden meisjes en jongens overspoeld met stereotiepe beelden via televisie, (school)boeken, films, tijdschriften en reclame. Stereotypen bevestigen bestaande vooroordelen over hoe meisjes en jongens zich horen te gedragen en waar ze goed in zouden moeten zijn.

Besluitvormende posities

Vrouwen zijn in Nederland ondervertegenwoordigd in besluitvormende functies in onder meer politiek, wetenschap en bedrijfsleven. Slechts 1 op de 5 van de bestuurders van de grootste 500 Nederlandse bedrijven is vrouw. Ook binnen de universiteiten en het parlement zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.

Overheid

Nederlandse wet- en regelgeving kan een grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Huidig en nieuw beleid houdt hierdoor onbedoeld ongelijkheid in stand.

Onderzoek

In samenwerking met Ipsos hebben wij onderzoek gedaan naar het belang van het thema gendergelijkheid voor de Nederlandse kiezer.

 

Lees hier alle bevindingen van het onderzoek

Deze organisaties maken een punt van gendergelijkheid