Delen

Stem  Gendergelijkheid

Voor je kansen zou het niet moeten uitmaken of je een meisje of jongetje bent. Dat is nu nog wel het geval. Nederland loopt hierin ver achter vergeleken met andere landen. Om deze positie verbeteren is de overheid aan zet:
fix the system, not the women!

 

Bekijk hier alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Wist je dat?

14%

Vrouwen per uur 14% minder verdienen dan mannen

Hartinfarct

Vrouwen een grotere kans hebben om te sterven aan een hartinfarct dan mannen

Tweede Kamer

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer

1,5x meer

Vrouwen 1,5 keer meer tijd aan onbetaald werk besteden dan mannen

33%

Vrouwen 33% meer kans hebben dan mannen om in het ziekenhuis te belanden door bijwerkingen

40.000

Jaarlijks 40.000 vrouwen te maken hebben met zwangerschapsdiscriminatie

50%

Slechts 50% van de vrouwen financieel onafhankelijk is

Schoolboeken

Vrouwen vaak nog stereotiepe worden afgebeeld in schoolboeken

Coalitieakkoord 2021

Sinds maart 2020 roepen wij politieke partijen op een punt te maken van gendergelijkheid. We zijn blij dat een aantal van onze punten zijn opgenomen in het akkoord maar zien ook nog verbeterpunten.

 

Meer weten?

Stemadvies Tweede Kamerverkiezingen 2021

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hebben we Het Gendergelijkheid Stemadvies gemaakt. Hierin zie in hoeverre politieke partijen aan de slag willen gaan met gendergelijkheid. 

Klik op een programmapunt om dat specifieke punt te lezen, op een bolletje om te lezen wat de partij heeft geschreven over het bijbehorende programmapunt en op een partij om alle standpunten van die partij te lezen.

Programmapunt

Rood = De partij heeft over dit onderwerp niks genoemd in het verkiezingsprogramma dat bijdraagt aan gendergelijkheid.
Oranje = De partij heeft het onderwerp benoemd in het verkiezingsprogramma, maar concrete oplossingen missen.
Groen = De partij heeft in hun verkiezingsprogramma concrete oplossingen aangedragen voor dit onderwerp.
Oranje/Groen = Deze partijen hebben een wet ingediend die bijdraagt aan het punt maar deze wet komt niet terug in hun verkiezingsprogramma.

 

Het Gendergelijkheid Stemadvies is ontwikkeld door WOMEN Inc. en Atria en mede mogelijk gemaakt door ditwerktwel.nl.

 

Voor mensen met een visuele beperking of een voorkeur voor tekst hebben we Het Stemadvies met tekst gemaakt.

 

Download Het Stemadvies met tekst in PDF

Onze punten

Wet- en regelgeving kan grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. In onze analyse hebben we de volgende punten meegenomen. Lees onze visie en de standpunten van de politieke partijen:

Stem Gendergelijkheid tot nu toe

Naast Het Gendergelijkheid Stemadvies hebben we nog meer gedaan om de overheid in actie te laten komen. Wat allemaal? Je ziet het hieronder:

Formeer Gendergelijkheid

In drie video’s over kinderopvang, de loonkloof en representatie roepen we politieke partijen op hun beloftes waar te maken en hun woorden om te zetten in daden. Zo gaat hopelijk het nieuwe kabinet hard aan de slag met gendergelijkheid.

Bekijk hier alle videos

 15 december 2021

Presentatie coalitieakkoord

In het nieuwe coalitieakkoord komen meerdere van onze punten aan bod. Waaronder een historische doorbraak op het thema kinderopvang!

21 oktober 2021

Video 50% vrouw in het kabinet

Samen met UN Women Europe and Central Asia en Stem op een Vrouw roepen wij de formerende partijen dringend op om te kiezen voor kwaliteit: zorg na meer dan 100 jaar vrouwenkiesrecht eindelijk voor een kabinet dat voor 50% uit vrouwen bestaat.

18 mei 2021

Overhandiging petitie aan kamerleden

Op 18 mei waren wij in de Tweede Kamer, om namens ruim 20.000 Nederlanders en 40 organisaties het 6-puntenplan ‘Stem Gendergelijkheid’ te overhandigen aan Kamerleden van bijna alle politieke partijen. We roepen hen op om komende regeerperiode een punt te maken van gendergelijkheid en het door ons ontwikkelde puntenplan als leidraad te gebruiken. 

28 april 2021

Brief aan de informateur

Het is van essentieel belang dat gendergelijkheid een plek krijgt in het regeerakkoord. Vier jaar geleden was er namelijk weinig tot niets terug te vinden in de plannen. Daarom schreven wij een brief aan de informateur dhr. Tjeenk Willink met onze oproep, die we vervolgens ook naar mevr. Hamer stuurde.

Februari – 17 maart 2021

Campagne ‘Het Gendergelijkheid Stemadvies’

Met Het Gendergelijkheid Stemadvies van WOMEN Inc. en Atria zien kiezers in hoeverre politieke partijen aan de slag gaan met gendergelijkheid. We riepen hen op zich te verdiepen en te verbazen en bij de Tweede Kamerverkiezing te stemmen voor gelijke kansen.

Download hier het stemadvies

Maart 2021:

FemCity x NL Kiest

In de aanloop naar de verkiezingen hielp WOMEN Inc. in samenwerking met Stem op een Vrouw en Pakhuis de Zwijger, je goed voorbereid op weg naar het stemhokje.

Februari 2021

WOMEN Inc. podcast ‘Vrouwen in de politiek’

Speciaal voor de verkiezingen ontwikkelden we drie speciale afleveringen van de WOMEN Inc. podcast over ‘vrouw zijn’ in de politiek. We gingen in gesprek met Nevin Özütok, Carline van Breugel en Mona Keijzer.

Oktober 2020

Petitie Het Werkt Niet

Uit ons onderzoek blijkt dat deze investeringen leiden tot het beter kunnen combineren van betaald werk met onbetaalde zorg. Hierdoor doorbreken we traditionele rolpatronen, worden meer vrouwen financieel onafhankelijk en krijgen mannen meer ruimte om te zorgen. Daarom roepen wij met onze campagne ‘Het werkt niet’ de politieke partijen op om werk te maken van gendergelijkheid.

Juli 2020

Checklist gendergelijkheid

Om politieke partijen te inspireren bij het opnemen van gendergelijkheid in hun partijen maakten we een handige checklist.

Vanaf 3 maart 2020:

Petitie Stem Gendergelijkheid – Maak er een punt van!

Meer dan 20.000 Nederlanders ondertekenden onze petitie en riepen politiek Den Haag op gendergelijkheid op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s.

3 maart 2020

Onderzoek belang gendergelijkheid

Onderzoek van Ipsos toont aan dat stemgerechtigde Nederlanders gendergelijkheid een belangrijk onderwerp vinden en 66% wil dat hun politieke partij gendergelijkheid bevordert. Dit geldt voor stemmers van verschillende politieke partijen.

3 maart 2020

Overhandiging 6-puntenplan aan politiek

Tweede Kamerleden van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks namen in Nieuwspoort het politieke puntenplan ‘Stem Gendergelijkheid’ in ontvangst genomen van WOMEN Inc. We riepen deze partijen op ook een punt te maken van gendergelijkheid en de 6 punten uit het plan op te nemen in hun partijprogramma’s voor de Tweede Kamer verkiezingen.

Dit vindt Nederland

In samenwerking met Ipsos hebben wij onderzoek gedaan naar het belang van het thema gendergelijkheid voor de Nederlandse kiezer.

Veelgestelde vragen

Waarom Het Gendergelijkheid Stemadvies?

Voor je kansen zou het niet moeten uitmaken of je een meisje of jongen bent. Dat is nu nog wel het geval. Nederland loopt hierin ver achter vergeleken met andere landen. In de recent verschenen Global Gender Index zakte Nederland maar liefst 11 plaatsen naar de 38e plek, nog onder landen als Mexico, Slovenië en Uruguay. Om de positie van Nederland te verbeteren, roepen wij de overheid op om op verschillende terreinen in actie te komen.

 

Nu verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen. Betaald werk en onbetaalde zorg worden ongelijk verdeeld terwijl de wensen van vrouwen en mannen vaak anders zijn. Ondanks wettelijke streefcijfers is er nog lang geen sprake van genderdiversiteit aan de top. Daarnaast leven vrouwen in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Wet- en regelgeving kan grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Huidig en nieuw beleid houdt hierdoor onbedoeld ongelijkheid in stand of versterkt dit zelfs. 

 

Een doorbraak op het creëren van gendergelijkheid in Nederland vereist niet alleen verbeterde voorzieningen en concrete wet- en regelgeving die gendergelijkheid bevorderen, maar ook het veranderen van culturele patronen en doorbreken van stereotypering. Wij roepen de overheid dan ook op tot een integrale en proactieve lange termijn visie op het creëren van een gelijkwaardige positie van vrouwen en mannen. Fix the system, not the women. Om ongelijkheid aan te pakken is bovendien een intersectionele benadering nodig. Door diversiteit binnen de groep vrouwen en mannen te erkennen wordt uitsluiting tegengegaan. 

 

Er is veel te winnen met een grotere gelijkheid. Voor vrouwen, voor mannen, maar ook voor ons land als geheel. Een meer gelijke positie op de arbeidsmarkt versterkt de economische zelfstandigheid van vrouwen en meer gelijkheid kan ons als land zelfs een toename van 100 miljard bbp opleveren. Door stereotypering aan te pakken, neemt keuzevrijheid voor vrouwen en mannen toe. Als we meer weten over de man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg, verbetert de gezondheid van vrouwen.

 

In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen staan de plannen voor de nieuwe regeerperiode. Met Het Gendergelijkheid Stemadvies weten kiezers waar de partijen voor staan en of zij zich inzetten voor gendergelijkheid. Zo kunnen stemmers dit op 17 maart meenemen in hun stem.

Welke partijen zijn meegenomen in Het Gendergelijkheid Stemadvies?

We hebben alle partijen meegenomen die nu 2 of meer zetels in de Tweede Kamer hebben, of die zelf aan hebben gegeven graag mee te doen aan ons stemadvies.

Hoe is de analyse op de verkiezingsprogramma’s uitgevoerd?

Om inzichtelijk te maken hoe partijen zich willen gaan inzetten voor gendergelijkheid, heeft WOMEN Inc. in samenwerking met Atria Het Gendergelijkheid Stemadvies opgesteld. In 2020 overhandigden we politieke partijen in Den Haag ons puntenplan, waarin punten staan waar de politiek mee aan de slag moet in de weg naar gendergelijkheid. Van gezondheidszorg en media, tot onderwijs en arbeidsmarkt. Voor Het Gendergelijkheid Stemadvies hebben we aan de hand van een checklist geanalyseerd in hoeverre de punten uit ons plan naar voren komen in programma’s.

Wat betekenen de kleuren in Het Gendergelijkheid Stemadvies?

Partijen scoren rood wanneer er over een punt niks in het partijprogramma staat dat bijdraagt aan gendergelijkheid. We hebben partijen de kleur oranje gegeven wanneer een punt wel voorkomt in het programma, maar het niet concreet wordt gemaakt. Partijen scoren groen wanneer een punt uitgebreid aan bod komt en concrete oplossingen voor een probleem worden voorgesteld.

PARTNERS

Onderstaande organisaties ondersteunen Stem Gendergelijkheid en bevestigen het belang van de punten die hierin worden uitgelicht.

Perskit

 

Download de perskit