Delen

Het Gendergelijkheid Stemadvies

De verkiezingen staan weer voor de deur. Als we meer gelijkheid willen, dan is dit het moment om onze stem te laten horen.

In 2021 hebben vrouwen en mannen in Nederland nog steeds geen gelijke kansen. Dit moet anders, geen excuus.

Wist je dat?

14%

Vrouwen per uur 14% minder verdienen dan mannen

Hartinfarct

Vrouwen een grotere kans hebben om te sterven aan een hartinfarct dan mannen

Tweede Kamer

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer

1,5x meer

Vrouwen 1,5 keer meer tijd aan onbetaald werk besteden dan mannen

33%

Vrouwen 33% meer kans hebben dan mannen om in het ziekenhuis te belanden door bijwerkingen

40.000

Jaarlijks 40.000 vrouwen te maken hebben met zwangerschapsdiscriminatie

50%

Slechts 50% van de vrouwen financieel onafhankelijk is

Schoolboeken

Vrouwen vaak nog stereotiepe worden afgebeeld in schoolboeken

Met Het Gendergelijkheid Stemadvies van WOMEN Inc. en Atria kun je zien je in hoeverre politieke partijen aan de slag gaan met gendergelijkheid. Verdiep je, verbaas je en stem bij de Tweede Kamerverkiezing voor gelijke kansen!

Klik op een programmapunt om dat specifieke punt te lezen, op een bolletje om te lezen wat de partij heeft geschreven over het bijbehorende programmapunt en op een partij om alle standpunten van die partij te lezen.

Programmapunt

Rood = De partij heeft over dit onderwerp niks genoemd in het verkiezingsprogramma dat bijdraagt aan gendergelijkheid.
Oranje = De partij heeft het onderwerp benoemd in het verkiezingsprogramma, maar concrete oplossingen missen.
Groen = De partij heeft in hun verkiezingsprogramma concrete oplossingen aangedragen voor dit onderwerp.
Oranje/Groen = Deze partijen hebben een wet ingediend die bijdraagt aan het punt maar deze wet komt niet terug in hun verkiezingsprogramma.

 

Het Gendergelijkheid Stemadvies is ontwikkeld door WOMEN Inc. en Atria en mede mogelijk gemaakt door ditwerktwel.nl.

 

Voor mensen met een visuele beperking of een voorkeur voor tekst hebben we Het Stemadvies met tekst gemaakt.

 

Download Het Stemadvies met tekst in PDF

Onze punten

Wet- en regelgeving kan grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. In onze analyse hebben we de volgende punten meegenomen. Lees onze visie en de standpunten van de politieke partijen:

WELKE OVERWEGINGEN NEEM JIJ MEE IN JE STEM?

Naast onze punten voor gendergelijkheid zijn er andere factoren die mee kunnen wegen in jouw keuze. Denk aan bestrijding van racisme, diversiteit in de kamer, geestelijke gezondheidszorg en lhbti+ rechten. Om jou te helpen met het maken van een onderbouwde keuze, hebben we een aantal stemadviezen op een rijtje gezet:

 

Goed voorbereid naar de stembus

 

Momenteel zijn 47 van de 150 Tweede Kamerleden vrouw, dat is slechts 32%. Om een meer gelijke representatie te krijgen, is het van belang om op een vrouw te stemmen. Stichting Stem op en Vrouw heeft inzichtelijk gemaakt hoe representatief de kieslijsten zijn:

 

Representatie op de kieslijsten

Podcast Vrouwen in de politiek

Podcast Special: Vrouwen in de politiek - Mona Keijzer

Podcast Special: Vrouwen in de politiek - Carline van Breugel

Podcast Special: Vrouwen in de politiek - Nevin Özütok

Dit vindt Nederland

In samenwerking met Ipsos hebben wij onderzoek gedaan naar het belang van het thema gendergelijkheid voor de Nederlandse kiezer.

Veelgestelde vragen

Waarom Het Gendergelijkheid Stemadvies?

Voor je kansen zou het niet moeten uitmaken of je een meisje of jongen bent. Dat is nu nog wel het geval. Nederland loopt hierin ver achter vergeleken met andere landen. In de recent verschenen Global Gender Index zakte Nederland maar liefst 11 plaatsen naar de 38e plek, nog onder landen als Mexico, Slovenië en Uruguay. Om de positie van Nederland te verbeteren, roepen wij de overheid op om op verschillende terreinen in actie te komen.

 

Nu verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen. Betaald werk en onbetaalde zorg worden ongelijk verdeeld terwijl de wensen van vrouwen en mannen vaak anders zijn. Ondanks wettelijke streefcijfers is er nog lang geen sprake van genderdiversiteit aan de top. Daarnaast leven vrouwen in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Wet- en regelgeving kan grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Huidig en nieuw beleid houdt hierdoor onbedoeld ongelijkheid in stand of versterkt dit zelfs. 

 

Een doorbraak op het creëren van gendergelijkheid in Nederland vereist niet alleen verbeterde voorzieningen en concrete wet- en regelgeving die gendergelijkheid bevorderen, maar ook het veranderen van culturele patronen en doorbreken van stereotypering. Wij roepen de overheid dan ook op tot een integrale en proactieve lange termijn visie op het creëren van een gelijkwaardige positie van vrouwen en mannen. Fix the system, not the women. Om ongelijkheid aan te pakken is bovendien een intersectionele benadering nodig. Door diversiteit binnen de groep vrouwen en mannen te erkennen wordt uitsluiting tegengegaan. 

 

Er is veel te winnen met een grotere gelijkheid. Voor vrouwen, voor mannen, maar ook voor ons land als geheel. Een meer gelijke positie op de arbeidsmarkt versterkt de economische zelfstandigheid van vrouwen en meer gelijkheid kan ons als land zelfs een toename van 100 miljard bbp opleveren. Door stereotypering aan te pakken, neemt keuzevrijheid voor vrouwen en mannen toe. Als we meer weten over de man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg, verbetert de gezondheid van vrouwen.

 

In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen staan de plannen voor de nieuwe regeerperiode. Met Het Gendergelijkheid Stemadvies weten kiezers waar de partijen voor staan en of zij zich inzetten voor gendergelijkheid. Zo kunnen stemmers dit op 17 maart meenemen in hun stem.

Welke partijen zijn meegenomen in Het Gendergelijkheid Stemadvies?

We hebben alle partijen meegenomen die nu 2 of meer zetels in de Tweede Kamer hebben, of die zelf aan hebben gegeven graag mee te doen aan ons stemadvies.

Hoe is de analyse op de verkiezingsprogramma’s uitgevoerd?

Om inzichtelijk te maken hoe partijen zich willen gaan inzetten voor gendergelijkheid, heeft WOMEN Inc. in samenwerking met Atria Het Gendergelijkheid Stemadvies opgesteld. In 2020 overhandigden we politieke partijen in Den Haag ons puntenplan, waarin punten staan waar de politiek mee aan de slag moet in de weg naar gendergelijkheid. Van gezondheidszorg en media, tot onderwijs en arbeidsmarkt. Voor Het Gendergelijkheid Stemadvies hebben we aan de hand van een checklist geanalyseerd in hoeverre de punten uit ons plan naar voren komen in programma’s.

Wat betekenen de kleuren in Het Gendergelijkheid Stemadvies?

Partijen scoren rood wanneer er over een punt niks in het partijprogramma staat dat bijdraagt aan gendergelijkheid. We hebben partijen de kleur oranje gegeven wanneer een punt wel voorkomt in het programma, maar het niet concreet wordt gemaakt. Partijen scoren groen wanneer een punt uitgebreid aan bod komt en concrete oplossingen voor een probleem worden voorgesteld.

PARTNERS

Onderstaande organisaties ondersteunen Stem Gendergelijkheid en bevestigen het belang van de punten die hierin worden uitgelicht.

Perskit

 

Download de perskit