Gezondheidszorg

Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Onderzoek is van oudsher gedaan op mannen: vrouwen waren, vanwege hun schommelende hormoonspiegel en kans op zwangerschap, moeilijker en duurder om te onderzoeken. Consequentie: we weten minder van het vrouwenlichaam en vrouwspecifieke aandoeningen. Zo blijkt uit sommige onderzoeken dat 54% van de hartinfarcten bij vrouwen niet wordt herkend en zijn medicijnen vaak niet getest op vrouwen waardoor vrouwen twee keer zoveel kans hebben op bijwerkingen dan mannen.

Onwetendheid over het vrouwenlichaam bedreigt levens. Daarom heeft WOMEN Inc. in 2012 de Alliantie Gender & Gezondheid opgericht die zich inzet voor een kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen. Sindsdien zijn belangrijke stappen gezet richting de erkenning van verschillen tussen vrouwen en mannen in fysieke en mentale gezondheid. Structurele erkenning en toepassing van de kennis over deze sekse- en genderverschillen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling is nodig. We roepen de overheid dan ook op om meer en langdurig geld te investeren in onderzoek naar sekse- en genderverschillen en de borging op lange termijn te verzekeren, bijvoorbeeld door programma’s op kennisontsluiting. Daarnaast moet VWS structureel rekening houden met sekse- en genderverschillen bij het vormgeven van al haar beleid, zoals het preventiebeleid. Daarmee verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg, de kwaliteit van leven van vrouwen en mannen, én worden er minder onnodige zorgkosten gemaakt.

Ook binnen mentale gezondheid komen sekse- en genderverschillen steeds duidelijker naar voren. Door rekening te houden met deze verschillen, ontstaat er een betere geestelijke gezondheidszorg voor zowel vrouwen als mannen.

We streven uiteindelijk naar een gezondheidszorg op maat die rekening houdt met diversiteitsaspecten als: sekse, gender, seksuele diversiteit, etniciteit, mentale of fysieke beperking.

Dit schrijven de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma:

BIJ1

 • BIJ1 staat voor een zorg die toegankelijk is, ook voor neurodivergente en LHBTQI+ mensen. Racisme, seksisme en validisme zijn van invloed op de kwaliteit van de zorg en moeten koste wat kost worden bestreden.
 • Niet de witte cisgender man moet centraal staan bij medisch onderzoek. Er wordt meer geïnvesteerd in onderzoek naar ziektebeelden, geneesmiddelen en behandelmethoden bij mensen van kleur en vrouwen (van kleur).
 • Er komen trainingen om medewerkers in de zorg bewust te maken van hun (onbewuste) vooroordelen, houding en verwachtingspatronen en er worden protocollen ontwikkeld om racisme, seksisme en discriminatie op grond van seksuele geaardheid te bestrijden.

CDA

Over dit onderwerp heeft het CDA geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

ChristenUnie

 • Verbetering gezondheidszorg. Nederland zet in op de verbetering van de gezondheidszorg, in het bijzonder voor vrouwen, jongeren en kinderen. Bij kennisoverdracht en voorlichting, preventie van ongewenste zwangerschappen, seksueel overdraagbare aandoeningen en goede, toegankelijke moeder-kind zorg wordt rekening gehouden met de sociale, culturele en religieuze perspectieven en de context van de lokale gemeenschap.
 • Ook is aandacht nodig voor medische behandelingen gericht op vrouwen, geënt op de werking van het vrouwelijk lichaam. Het mag niet voorkomen dat symptomen bij vrouwen niet herkend worden.

DENK

Over dit onderwerp heeft DENK geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

D66

 • Wij willen dat iedereen passende zorg krijgt. Vrouwen kunnen andere ziekteverschijnselen hebben dan mannen. Vaak worden deze niet herkend of omschreven als ‘afwijkend.’ Daardoor hebben vrouwen meer kans op een verkeerde diagnose, behandeling of bijwerkingen van medicijnen. Wij willen meer onderzoek naar genderspecifieke zorg en pleiten daarbij voor een Europese aanpak.
 • Vooroordelen en gebrek aan kennis over achtergronden van patiënten kunnen soms leiden tot verkeerde diagnoses. Daarom willen we dat er onderzoek komt naar hoe de zorg zowel preventief als curatief beter kan inspelen op een diverse samenleving.

Forum voor Democratie

Over dit onderwerp heeft het Forum voor Democratie geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

GroenLinks

 • We maken werk van een inclusief zorgstelsel. We investeren in cultuur- en gendersensitieve zorgverlening en in intersectioneel medisch en farmaceutisch onderzoek naar de gezondheid van onder andere vrouwen en mensen van kleur.

PVDA

 • Gender-sensitieve zorg. Vrouwen bereiken gemiddeld een hogere leeftijd dan mannen, maar leven de laatste jaren van hun leven in slechtere gezondheid dan mannen. Daardoor is de kwaliteit van leven lager. De laatste jaren groeit het inzicht dat veel ziektebeelden tussen mannen en vrouwen verschillen. De meeste artsen behandelen mannen en vrouwen nu nog gelijk, maar houden in de toekomst rekening met de verschillen. We vergroten de gelijke toegang voor mannen en vrouwen door kennis over gender-sensitieve zorg te vergroten en te verspreiden.

Partij voor de Dieren

 • Er komt meer aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in de medische opleidingen, de zorgbehandelingen en bij medicijnontwikkeling. Vrouwen kunnen voortaan, net als mannen, rekenen op gezondheidszorg op maat.
 • Er komt meer aandacht voor diversiteit binnen zorgopleidingen, zorgbehandelingen en bij medicijnontwikkeling. Hierbij valt te denken aan gezondheidsgerelateerde verschillen tussen sociaal-economische status, sekse, gender, cultuur en etniciteit. Een toegankelijke, inclusieve gezondheidszorg op maat wordt het uitgangspunt.

PVV

Over dit onderwerp heeft de PVV geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

SGP

Over dit onderwerp heeft de SGP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

SP

Over dit onderwerp heeft de SP geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

VOLT

Over dit onderwerp heeft VOLT geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

VVD

Over dit onderwerp heeft de VVD geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

50PLUS

Over dit onderwerp heeft 50PLUS geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

Terug naar de homepage

LEES DE ANDERE PUNTEN

Loonkloof

Werk-zorg combinatie

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten