Werk & zorg

Vrouwen en mannen hebben nog geen gelijke kansen op het combineren van werk en zorg. Lees hieronder hoe in verschillende gemeentes geprobeerd wordt hier verandering in te brengen.

Ondersteuning van mantelzorgers 

De gemeenteraad in Amstelveen besloot om het budget voor ondersteuning van mantelzorgers te verdubbelen. Ook voerde de gemeente een campagne om voor mantelzorgers inzichtelijker te maken waar ze recht op hebben. Hier is vaak nog onduidelijkheid over.

 

meer info

Genderscan

Wethouder Rutger Groot Wassink nam in Amsterdam het initiatief voor een genderscan op het gemeentelijke beleid rondom re-integratie. Om de gevolgen van dit beleid op de arbeidsparticipatie van vrouwen in kaart te brengen liet men onderzoek uitvoeren, waaruit blijkt dat de gemeente te weinig gendersensitief beleid voert.

 

meer info

Waardering van mantelzorgers

De VLP in Roosendaal vindt het eigenaardig dat mantelzorgers hun eigen bedankcadeau moeten ophalen. Het lijkt de partij beter de mantelzorgers op een andere manier te gaan bedanken. Ze stelt daarover vragen aan burgemeester en wethouders.

 

meer info

Heb jij ook een goed voorbeeld?

Ben jij kandidaat voor de gemeenteraad en heb jij ook een goed voorbeeld op het thema werk & zorg? Of is er in jouw gemeente al specifiek beleid op dit thema? Laat het ons weten, dan kunnen wij weer anderen inspireren!

Stuur een e-mail