Overheid

Naast dat de gemeente invloed heeft op andere werkgevers en werknemers, is de gemeente zelf ook werkgever. Het is belangrijk dat het werkgeverschap van de gemeente onder de loep wordt genomen met gendergelijkheid als uitgangspunt. Zie hieronder op welke manieren dat al wordt gedaan.

Gendersensitief beleid

Raadslid Simion Blom (GroenLinks) wil dat de gemeente aan de slag gaat met gendersensitief beleid, oftewel beleid dat rekening houdt met de behoeftes en verschillende rollen van vrouwen, mannen en non-binaire personen. Bijvoorbeeld bij beleid rond sport of de inrichting van de publieke ruimte is dit essentieel.

 

meer info

Loonkloof

Yara Hummels, fractievoorzitter van de PvdA in Enschede, heeft het initiatief genomen voor onderzoek naar de loonkloof binnen de gemeente.

 

meer info

Loonkloof

Ook in Utrecht hebben raadsleden vragen gesteld over een eventuele loonkloof binnen de gemeente. Na het beantwoorden van de vragen heeft de gemeente echter nog geen stappen ondernomen.

 

meer info

Regenbooggemeente

Op initiatief van veel verschillende partijen is de Gemeente Ede Regenbooggemeente geworden in 2021. Dit betekent dat er specifiek aandacht is voor LHBTI-personen, onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg en welzijn. De gemeente kan voorwaarden stellen rondom gendersensitiviteit bij het inkoopbeleid van het sociaal domein, bij de jeudgzorg of Wmo. Of bijvoorbeeld alert zijn op gendersensitiviteit bij de hulpverleners van sociale wijkteams.

 

meer info

Heb jij ook een goed voorbeeld?

Ben jij kandidaat voor de gemeenteraad en heb jij ook een goed voorbeeld op het thema overheid? Of is er in jouw gemeente al specifiek beleid op dit thema? Laat het ons weten, dan kunnen wij weer anderen inspireren!

Stuur een e-mail