DENK

Lees hier of en hoe de 8 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van DENK:

1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht

 • Een doorlichting organiseren binnen de Rijksoverheid op verschillen in beloning, waarna onverklaarbare verschillen worden gelijkgetrokken.
 • Een overheidscampagne om mensen voor te lichten over het bestaan van onderbetaling.
 • Het oprichten van een Equal Pay Commissie, die bindende uitspraken kan doen in het geval van onderbetaling.
 • Het werk van zorgpersoneel moet eerlijk worden beloond en niet onder de duim en heerschap van de zorgverzekeringen vallen.
 • Een beter salaris voor leraren, te beginnen met leraren in het basisonderwijs.

2. Vrouwen en mannen moeten allebei kunnen werken en zorgen

 • DENK vindt het van groot belang dat ouders de mogelijkheid hebben om bij hun kind te zijn. Dit geldt ook voor de zorg voor een dierbare die ziek is.
 • De betaalde verlofmogelijkheden voor ouders die voor een jong kind zorgen verruimen.
 • De ondersteuning van mantelzorgers vergroten.
 • Gratis kinderopvang voor lagere inkomens en middeninkomens.

3. Vrouwen moeten kunnen rekenen op gezondheidszorg op maat

Over dit onderwerp heeft DENK geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

4. Onderwijs en beeldvorming moeten voor meisjes en jongens tot gelijke kansen leiden

 • Omgaan met diversiteit en antidiscriminatie prominent naar voren laten komen in lerarenopleidingen.
 • Stereotypes en discriminatie in lesmaterialen hard aanpakken.
 • Meer diversiteit voor de klas, door diversiteit aan lerarenopleidingen te stimuleren.

5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities kunnen bekleden

 • Diversiteitsquota invoeren bij de overheid en in het bedrijfsleven. Er zal een percentage van 10% opgelegd worden als diversiteitsquotum. Tevens stellen we quota vast voor vrouwen en mensen met een beperking.

6. De overheid neemt een leidende rol op het gebied van gendergelijkheid

 • Een doorlichting organiseren binnen de Rijksoverheid op verschillen in beloning, waarna onverklaarbare verschillen worden gelijkgetrokken.
 • Een verplichte cursus voor alle medewerkers van de overheid om bewustwording over discriminatie en racisme te creeëren.
 • Een verbod invoeren op discriminerende algoritmes. De tijd dat de overheid en bedrijven sluimerdiscriminatie toepassen met ondoorzichtige algoritmes moet voorbij zijn.
 • Een brede doorlichting van de overheid op institutionele vooringenomenheid. Alle discriminerende mechanismes binnen de overheid worden uitgebannen.
 • Er zal een percentage van 10% opgelegd worden als diversiteitsquotum. Tevens stellen we quota vast voor vrouwen en mensen met een beperking
 • Diversiteitschecklists en een Diversiteitshelpdek bij de overheid, om bedrijven te helpen in het inclusiever maken van hun bedrijfsvoering.

7. Gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden

Over dit onderwerp heeft DENK geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

8. Vrouwen kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

Over dit onderwerp heeft DENK geen punten in het verkiezingsprogramma staan.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van DENK.

 

Terug naar de homepage

Lees meer over de punten

Loonkloof

Werk-zorg combinatie

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten